De leidinggevende had ons gevraagd om een teamsessie te verzorgen met als doel de samenwerking te verbeteren.

Bevlogenheid en passie

De bevlogenheid en passie van de individuen was niet terug te zien in de teamprestaties. Er was geen synergie en tijdens het teamoverleg waren steeds weer dezelfde discussies waardoor men bleef hangen en geen stap verder kwam.   

In het rondje om de verwachtingen van de deelnemers te peilen viel één van de deelnemers, we noemen hem Kees, direct op. Waar de overige deelnemers aangaven ‘overal voor open te staan’ en ‘er zin in te hebben’ verklaarde Kees dat hij het nut van deze sessie niet inzag en liever ergens anders was geweest of aan het werk was gegaan. De ontzetting van de groep was duidelijk. Door het zuchten, de rollende ogen en meer non-verbale reacties (het onderling blikken toewerpen) werd duidelijk dat dit een typische ‘Kees- reactie’ was. Een reactie die niet door de groep werd begrepen, noch geaccepteerd.

Kees had vaak een andere mening dan de anderen en werd daardoor als lastig en eigengereid ervaren.

Kees was het lelijke eendje van de afdeling geworden.

Zijn gedrag werd niet begrepen. De overige teamleden werkten niet graag met hem samen en meden hem het liefste. Onderling hadden ze vaak maar een half woord nodig maar met Kees was alles aanleiding tot discussie! 

Het gevaar van de blinde vlek

We hebben allemaal zo onze voorkeuren in denken en doen. Dit hangt af van onze waarden, behoeften en overtuigingen. Die kleuren ‘de bril’ waarmee jij naar de werkelijkheid kijkt. In communicatietraining werken we vaak met een model waarbij gedrag wordt weergegeven over twee assen: taakgericht versus mensgericht en introvert versus extravert. Op deze manier ontstaan vier kwadranten met ieder een eigen kleur: vurig rood, zacht groen, stralend geel en helder blauw. Het is natuurlijk niet zo dat we de hele mensheid in vier gedragstypes kunnen indelen. Iedereen heeft een persoonlijke kleuren mix van voorkeursgedrag.

Van nature werken we het liefste samen met mensen die door een bril met dezelfde kleur glazen kijken. Je ziet dan letterlijk hetzelfde, je snapt wat anderen bedoelen, je vindt hun beslissingen en uitspraken logisch en hebt maar een half woord nodig om elkaar te begrijpen.

Een team wat voornamelijk één voorkeurskleur laat zien kan vaak ook probleemloos samenwerken. Heerlijk, zou je denken. Toch loopt juist dat team een groot gevaar: het gevaar voor de blinde vlek.

In het team van Kees bleken met name types met een groene voorkeur vertegenwoordigd. Doordat de grote meerderheid door dezelfde bril keek werd deze zienswijze de ‘waarheid’ van het team. Kees’ gedrag vertoonde duidelijk meer rode elementen. Maar aan Kees’ mening werd snel voorbij gegaan. Hij werd niet serieus genomen alleen maar omdat hij te veel afweek van de mening van de groep. Er was een blinde vlek ontstaan op de rode aspecten. Er werd te veel gepraat en te weinig knopen doorgehakt. En om uit die impasse te komen was de bijdrage van Kees eigenlijk heel erg nodig.

Om het team ook tot dit inzicht te laten komen hebben we eerst de kwaliteiten en de valkuilen van alle gedragstypes in kaart gebracht. Behalve veel gelach en herkenning gingen hierdoor ook de ogen van het team open. Men realiseerde zich dat Kees door zijn andere visie juist heel waardevol was voor het team. Doordat dit helder werd veranderde de verhouding tussen de groep en Kees. Waar hij zich jarenlang roepende in de woestijn had gevoeld en als lelijk eendje werd behandeld, werd hij nu met andere ogen bekeken. In plaats van als ‘lastig’ te worden ervaren werd er nu met belangstelling naar hem geluisterd.

Nu er respect was ontstaan voor zijn mening bleek hij de zwaan van het team.

Het team realiseerde zich nu hoe waardevol de mening van Kees was omdat juist hij een ander geluid liet horen. Anderzijds matigde Kees zijn felheid nu hij merkte dat er wel naar hem geluisterd werd en zijn mening en zienswijze serieus werden meegenomen. Waar hij voorheen soms vanuit frustratie zijn gedrag ging overdrijven en moest ‘vechten’ om gehoord te worden was dat nu niet meer nodig. Hij kon zich daardoor ook openstellen om de andere, meer groene, invalshoek te zien.

In dit nieuwe licht werden de discussies van de laatste teamvergadering opnieuw gevoerd en werden met respect voor elkaars mening wel de nodige besluiten genomen en acties afgesproken.

Heb jij ook een ‘lelijk’ eendje in het team? Bekijk hem eens door een andere bril, misschien blijkt het ook wel een zwaan te zijn.

Succes!

Namens het Savvy Team:

Judith Jacobs