Voor Wie?

Heb je een conflict met een leidinggevende, collega of medewerker en wil je in harmonie tot overeenstemming komen? 

Inhoud Mediation

Conflicten kunnen ontstaan, maar worden niet altijd opgelost. Vaak ligt de oorzaak in miscommunicatie of verschil van inzicht. Wij treden op als bemiddelaar om partijen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen en tot een oplossing te komen.​​ De mediator daagt partijen uit om vanuit een ander perspectief naar de situatie te kijken en de rol van zichzelf en de ander onder de loep te nemen. Wanneer partijen zich gehoord voelen en in staat zijn om hun wensen en behoeftes positief en actief te formuleren kan gezamelijk worden gezocht naar een oplossing waarin iedereen zich kan vinden.  

Opbouw Traject

Het aantal gesprekken en de duur is afhankelijk van de aard van het conflict en het aantal partijen. Wij houden hierover nauw contact met de opdrachtgever en partijen Over het algemeen zijn 3 á 4 bijeenkomsten van circa 2 uur nodig om tot een vaststellingsovereenkomst te komen. 

Wanneer Mediation?

De partijen zijn van goede wil maar hebben communicatieproblemen.
De partijen zijn bereid met elkaar te praten.
De partijen willen of moeten ook na het conflict nog een goede relatie onderhouden.