Waarom vrouwen de promotie naar de top niet krijgen: Ze willen hem niet!

Vrouwen in topposities

Dit onderwerp intrigeert mij. Ook ik zou graag meer vrouwen aan de top zien omdat ik denk dat dan de balans in emoties, denken, doen en beslissen beter zal zijn (minder testosteron, meer emotie, minder machtsdenken, meer constructief denken). De hersenen van mannen en vrouwen werken nu eenmaal anders. Dat moeten we benutten door elkaar aan te gaan vullen. Er zal meer complementair denken zijn en dus meer synergie. Toch zie ik nog maar al te vaak dat de vrouw het heel moeilijk heeft binnen de ‘mannenwereld’ aan de top. En ik baal nog harder wanneer de kracht van de emotie bij de vrouw doorslaat in de valkuil van de vloeiende tranen. Zo gaan ‘we’ het nooit redden……

Alle inspanningen om vrouwen een gelijkwaardige kans te geven om door te groeien in topfuncties ten spijt, blijkt uit cijfers dat er nog een lange weg is te gaan. Maar waarom? De meest recente cijfers omtrent dit onderwerp tonen aan dat er weliswaar verbetering is maar nog steeds zijn vrouwen in leidinggevende posities ondervertegenwoordigd. Hiervoor zijn vele redenen te noemen. We zitten bijvoorbeeld nog vast in traditionele denkpatronen van wat goed leiderschap is. Vrouwen boksen nog steeds op tegen het stereotype beeld dat zij minder competent zijn dan mannen, ze zijn minder agressief en ze zouden niet tegelijkertijd een organisatie en een gezin kunnen runnen. Harvard Business School heeft recentelijk een nieuwe reden aan deze lijst toegevoegd: Vrouwen zouden de promotie gewoon helemaal niet zo graag willen als hun mannelijke collega’s! Een zakelijk succesvolle vriendin vertelde mij na haar verkiezing binnen de top 100 van Nederland dat ze haar werk leuker vond toen haar zaak nog kleiner was, met minder zorgen. Toen ze zich nog met de core business kon bezighouden en niet met allerlei randzaken. De macht en status die ze had verworven gaven haar niet de voldoening…..

Vrouwen, macht & stress

In een uitgebreid onderzoek in Amerika geven vrouwen aan geen enkele twijfel te hebben dezelfde realistische positie te kunnen bereiken als mannen, maar ze gaven simpelweg lagere posities aan als hun ideale positie! Over het algemeen blijken vrouwen een langere lijst aan doelen te hebben die ze willen bereiken dan de mannen en hebben minder doelen te maken met het bereiken van status of macht. Ze associëren topposities met meer stress en dat verhindert hen om de vele doelen in de gestelde tijd te kunnen bereiken. Opvallend is dat het niet de vrouwen met kinderen zijn die aan de top van dit lijstje staan. Het zijn juist de vrouwen van alle leeftijden zonder kinderen die stress en werkdruk als grootste zorg aanmerken. Waar komt die extra stress en druk dan vandaan?

Een ongelijk speelveld

Vrouwen ervaren een ongelijk speelveld binnen hun werkomgeving. Een ongelijke strijd in het voordeel van mannen. Helaas blijken ze daarin gelijk te hebben. Vrouwen lopen op een dun koord op het werk, mannen niet. Wanneer een vrouw als competent wordt gezien, wordt ze minder aardig gevonden. En wanneer ze aardig gevonden wordt, wordt ze vaak gezien als minder competent…. Verder wordt hun presteren vaak onderschat en moeten ze aan hogere standaarden voldoen dan de mannen. Uit het onderzoek ‘Women in the workplace 2015’, vandaag gepubliceerd door McKinsey & Company, komen gelukkig ook lichtpuntjes naar voren. Eén daarvan is het hoge commitment op CEO-level om hier iets aan te doen.

Tot slot

Voor alle vrouwen die graag de top willen bereiken, het volgende: Afgelopen zomer was ik te gast in de Stopera in Amsterdam bij ‘The next women 100’, een verkiezing van de beste zakenvrouwen en talenten van Nederland. Succesvol zakenvrouw Neelie Smit Kroes gaf een energieke en inspirerende toespraak voor alle vrouwen die er echt voor willen gaan. Haar boodschap was gestoeld op drie pijlers. Ten eerste: Maak fouten (failure) en schaam je daar niet voor. Zonder fouten geen vooruitgang. Sta op en ga door! Ten tweede: Gooi je bescheidenheid in de prullenbak. Vrouwen zijn te bescheiden en denken dat dat een goede eigenschap is. Vrouwen denken bijvoorbeeld dat ze 100% gekwalificeerd moeten zijn voordat ze op een functie gaan solliciteren. Mannen denken dat ze 50% van de gevraagde competenties nodig hebben om ervoor te gaan. Volgens Neelie is het de slechtste eigenschap die je kunt hebben in de zakenwereld. En tot slot: Zoek een rolmodel. Kijk en leer van mensen die jij bewondert.

“Doubt kills more dreams than failure ever will!”

Succes ladies!

Helen Brusselers-Gisbers