Samenwerkingen

Wij werken samen met

MatchQ

De GedragsIndicatorMatchQ

MatchQ richt zich op het voorspellen van de effectiviteit van mensen in hun werkomgeving. Hiervoor maakt MatchQ gebruik van de gedragsindicator, een e-assessment. De GedragsIndicator geeft inzicht in voorkeursgedrag van mensen en is expliciet geen persoonlijkheidstest.
De effectiviteit van mensen in hun werk wordt niet alleen bepaald door kennis en kunde. Het wordt in hoge mate bepaald door wat ze doen met die kennis en kunde. Bovendien worden mensen beoordeeld op wat ze doen; op het gedrag dat ze laten zien in hun werk. Met de GedragsIndicator levert MatchQ een handzaam en praktisch instrument wat door de duidelijke en herkenbare beschrijvingen van gedrag zeer toegankelijk is voor alle lagen in de organisatie.
Klik hier voor de website MatchQ.nl

Human Synergistics

De 360graden Feedbacktool

Human Synergistics

Wat is LSI ?
De Levens Stijlen Inventarisatie (LSI) is een instrument waarmee mensen hun persoonlijke effectiviteit blijvend kunnen verbeteren. Om steeds effectiever te worden is het noodzakelijk om kennis te hebben van de eigen denkstijlen, de beperkingen die uw denkpatronen uzelf opleggen. Door te werken met de Levens Stijlen Inventarisatie (LSI) kunt u die denkstijlen expliciet maken.  Met behulp van een ontwikkelingsplan kunnen de denkstijlen vervolgens veranderd worden om zodoende de persoonlijke effectiviteit te vergroten.

Wat is L/I ?
L/I is ontwikkeld door Dr. Robert A.Cooke, CEO van Human Synergistics Int met als doel managers en executives inzicht te geven in hun leidershaps strategieën en de impact die deze strategieën hebben op het gedrag en van anderen. Dit inzicht kan worden gebruikt als uitgangspunt voor leiders om een aanpak te ontwikkelen voor lange termijn effectiviteit, resultaat oriëntatie en productiviteit van de organisatie.

LIFO

Lifo 2

Verhoog de output van je samenwerkingen door je eigen kleur én die van anderen te kennen

LIFO is een afkorting van “Life Orientations”. Een gedragsmodel die ontwikkeld is door Dr. Allan Katcher en Dr. Stuart Atkins. De LIFO®-methode is erop gericht prestaties van mensen te optimaliseren en om de sterke kanten van personen die moeten samenwerken te stimuleren. Daardoor ontstaat een beter klimaat voor samenwerking en effectieve probleemoplossing. De LIFO®-methode geeft inzicht in gedragsvoorkeur in gewone en spannings-/conflictsituaties. De sterke eigenschappen van iemand zijn te achterhalen middels de scores op een gestandaardiseerde en getoetste vragenlijst. LIFO onderscheidt vier verschillende gedragsstijlen (4 kleuren).
De herkenbaarheid in het dagelijks leven is groot en daardoor kun je de opgedane kennis direct toepassen in de praktijk.
Klik hier voor de website LIFO.be

 

 

 

Wij werken o.a. voor

kpmg
savvy-klanten_0038_dhl
Mac Donalds
Back to Top