Mediation

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt

Savvy / Mediation

Mediator van Savvy

Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Conflicten kunnen ontstaan, maar niet altijd worden opgelost. Een interventie door een Mediator van Savvy Training kan dan de oplossing brengen. Wij treden dan op als bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Bemiddeling kan zelfs werken als een van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten.

Onze aanpak

Een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden

Het doel van conflictbemiddeling is niet een oplossing waar alle partijen 100% enthousiast over zijn (zou wel mooi zijn, maar gebeurt zelden); het doel is slechts een oplossing tot stand te laten komen waarin beide partijen zich kunnen vinden en die in hun belangen op aanvaardbare wijze tegemoet komt. De mediator laat partijen aldus de gang maken van standpunten naar belangen en ondersteunt hen in de verbetering van hun communicatie.

Savvy ervaringen

Niet verwacht, toch gebeurd. We werken weer respectvol samen
Justin, General Manager
Blij dat het geen advocatenwerk is geworden en mediation heeft geholpen
Gea, coördinator buitendienst

Mediation

Wanneer kan Mediation ingezet worden
  • Als beide partijen wel van goede wil zijn, maar communicatieproblemen hebben.
  • Als beide partijen bereid zijn met elkaar te praten.
  • Als beide partijen ook na het conflict nog een goede relatie willen of moeten onderhouden.
  • Informatie aanvragen

Wij werken o.a. voor

kpmg
 savvy-klanten_0038_dhl 
Mac Donalds
Back to Top