Leidinggeven

Leadership Program

Savvy / Leidinggeven

Nieuw leiderschap?

Lean Six Sigma, Agile projectmanagement, zelfsturende teams, sturen op resultaten: Nieuwe vormen Leadership 1van organiseren en samenwerken vragen om een nieuw soort leiderschap. Een nieuw leiderschap dat niet langer gebaseerd is op macht, status en ‘command & control’, maar dat uitgaat van leiders die verbinden en ruimte geven. Bij nieuw leiderschap gaat het erom zoveel mogelijk leiderschap te creëren voor anderen. Het gaat niet meer om de leider zelf, maar om het faciliteren wat de ander nodig heeft om te presteren. Nieuw leiderschap schept voorwaarden en brengt mensen in hun kracht. Dat betekent een omslag van adviseren naar coachen, van dominant naar bescheiden, van ik naar wij, van vergelijken naar verbinden en van sturen op inhoud naar sturen op visie en resultaten. Gevraagd wordt om leiderschap dat past bij de kenniseconomie.

ONS LEADERSHIP PROGRAM:

  1. Leadership voor de Young Professional

Dit is de basistraining voor leiderschap vaardigheden in de 21e eeuw. In  deze training leer je:

Wat leiderschap in de 21e eeuw inhoudt – Leiding te geven aan jezelf, je eigen gedrag, je kwaliteiten en valkuilen – Effectief aansturen en beïnvloeden – Resultaatgericht communiceren – Te handelen volgens je eigen waarden en die te matchen met die van de organisatie – Sensitiever te worden voor je omgeving – Krachtig te worden in samenwerken

Om de training voor de deelnemer zo concreet mogelijk te maken, begeleiden wij iedereen ook persoonlijk en leggen we steeds opnieuw de verbinding met de werkcontext en de interactie met anderen.

2. Leadership voor de Senior Professional met 360° Feedback

Deze variant op bovenstaande training is speciaal ontwLeadership 2.jpgikkeld voor leiders die hun impact op anderen willen vergroten en al geruime tijd ervaring hebben op het gebied van leidinggeven. Savvy Training heeft de licentie van Human Synergistics International  om een 360° feedback test uit te voeren die ontwikkeld is om inzicht te verkrijgen in de huidige “Leadership Impact” van de deelnemer. Het is een inventarisatie die ontworpen is om mensen feedback te geven op hun effectiviteit, de invloed op anderen en de leiderschap strategieën. Vanuit daar wordt een ontwikkelplan opgesteld, opgevolgd door coaching. Zie ook: http://www.humansynergistics.com/

3. Leadership: The Multiplier

Deze training is de nieuwste ontwikkeling op het vlak van Leadership vanuit Amerika. Hij is bedoeld voor managers die 2x meer uit hun team willen halen! Zoek de capaciteiten binnen je eigen personeelsbestand. Zie jezelf niet als de genie, maar als de genieënmaker en gebruik jouw intelligentie om de genialiteit van anderen te vinden en te vergroten. Onderzoek toont aan dat Multipliers meer dan 90% van de capaciteiten van mensen weten te benutten, terwijl dit percentage bij zogeheten diminishers op 45% ligt. In  deze training leer je:

Denken als een Multiplier – Het maximale uit je mensen te halen – Mensen optimaal te motiveren -Talenten aan te trekken – Maximaal toegang te krijgen tot wat anderen weten – Hoe je het IQ van je mensen kunt vergroten

4. Leadership & Efficiency

Nieuw leiderschap vergt niet alleen een ander gedrag in de samenwerking, maar ook het aanleren van andere werkgewoontes en -systemen. Deze training is een combinatie van de efficiency training ‘Slimmer Werken’ en Leadership. Of anders gezegd: Hoe combineer ik goed leiderschap met goed timemanagement? In  deze training leer je:

Overzicht houden over alle werkstromen – De werking van de hersenen bij informatie-overload – De juiste prioriteiten te stellen – Planmatig werken zoals de situatie dat vraagt: pro-actief plannen, scrum methodieken etc. – Effectief overleg in de 21e eeuw – Resultaatgericht communiceren

Leiderschap en leidinggeven

Meer informatie over het trainen in leidinggeven:
Wat is leidinggeven?

Wat is leiding geven

Volgens het woordenboek: aanvoeren, besturen, commanderen, leiden. Leiderschap is dan “een proces waarbij een individu een groep van individuen beïnvloedt om een bepaald doel te bereiken.”(Wikipedia) Maar is dit een tijdloze definitie? Het commanderen lijkt niet meer van deze tijd. Velen vragen zich af of “besturen” bij leidinggeven hoort. Heeft leiderschap zijn langste tijd gehad? In de loop van de geschiedenis zijn volgers steeds invloedrijker geworden, terwijl het belang van leiders afneemt. Tijden veranderen en leidinggeven moet dus mee met zijn tijd!

Maatwerk

Maatwerk

Leiderschap is complex en hangt sterk samen met de omstandigheden waarbinnen het vorm krijgt. Vandaar dat wij altijd maatwerk willen bieden. Daarnaast werken wij vanuit de visie dat iemand van alleen trainen of onderwijzen nog geen goed leider wordt. Iemand maakt het verschil door leiderschaps gedrag, oftewel de acties die je ziet! Vandaar dat wij binnen de werkvormen veel gebruik maken de huidige praktijk van de deelnemer. Echt leiderschap is een kwestie van veel oefenen. We maken eerst duidelijk welke waarden voor iemand belangrijk zijn en welke overtuigingen daaraan gekoppeld zijn. We gaan vervolgens werken en oefenen met de daaruit voortvloeiende gedragsregels. We werken dus van bewustzijnsontwikkeling naar echte gedragsverandering. En dan zien we resultaat! “Training with impact”

Informatie

Informatie aanvagen

Wilt u informatie aanvragen wat Savvy voor uw organisatie kan betekenen. Neem dan vrijblijvend contact met ons op middels ons contact formulier.

Informatie aanvragen

Wij werken o.a. voor

kpmg
 savvy-klanten_0038_dhl 
Mac Donalds
Back to Top