Leer presteren als vlijtige mieren

Prima taakverdeling!

Mieren houden er een geordend leven op na. Als ze geboren worden, weten ze precies wat hun doel is en welke taak ze daarvoor moeten verrichten. Ze werken uitstekend samen, hebben een perfecte timing en vullen elkaar precies aan. Gedurende hun leven leren ze hun taak tot in de finesses uitvoeren. Daarbij zetten ze hun beschikbare energie optimaal in en raken niet uitgeput. Betrokkenheid, kennis van je doel, focus op je taken, beheersing van vaardigheden en heldere communicatie vormen ook de ingrediënten voor een goed functionerend team of afdeling.

Het begint met focus

Wat kun je als leidinggevende leren van een mierenkolonie? Allereerst is het belangrijk dat je de doelstelling van je bedrijf of afdeling duidelijk hebt geformuleerd. Als je die helder formuleert en communiceert, weten je medewerkers pas op welke taken ze zich moeten focussen. Op papier of in een blog klinkt dit heel simpel. Jammer genoeg is de praktijk op de dagelijkse werkvloer veel weerbarstiger.

Werken in de 21e eeuw

In de waan van de dag is het soms lastig om een goede focus aan te brengen. Medewerkers moeten vergaderingen, mailtjes, telefoontjes in hoog tempo afwerken. Aan het einde van de werkdag rijst de vraag: hoe effectief en efficiënt hebben ze gewerkt? Of met andere woorden: hebben ze belangrijke of alleen dringende taken uitgevoerd? Vaak verspillen medewerkers veel tijd en energie aan zaken die weinig of geen toegevoegde waarde hebben voor het bedrijf.

Patronen doorbreken

Wanneer je deze hectiek wilt doorbreken, is het belangrijk om bij het begin te beginnen. Zorg dat je medewerkers op de hoogte zijn van de doelstelling van je afdeling en die ook vertalen naar hun eigen werk. Pas dan zijn ze in staat om de juiste prioriteiten te stellen. Op het eerste gezicht klinkt dit heel logisch. Tegelijkertijd voeren veel mensen gewoontegetrouw elke werkdag hun werkzaamheden uit, zonder dat ze daarbij de link leggen naar het doel van de afdeling of het bedrijf.

Taak als leidinggevende

Als leidinggevende is het jouw taak om continu het verband te leggen tussen doelstelling en werkzaamheden. Als je hierin slaagt, verspillen medewerkers zo min mogelijk energie en stellen ze de juiste prioriteiten. Zo schep je de randvoorwaarden om jouw ‘kolonie’ succesvol te laten werken. Als talenten en taken uiteindelijk helemaal duidelijk zijn, opereert een team of afdeling als een soepel samenwerkende en presterende mierenkolonie. Werken geeft dan energie in plaats van dat het alleen energie kost. In het volgende blog ga ik dieper in op de randvoorwaarden die nodig zijn om je team of afdeling als een mierenkolonie te laten samenwerken.

Judith Jacobs

meer van onze publicaties lezen? klik dan hier