Klachtenprocedure

Vertel het ons

Klachtenprocedure

  1. Klachten kunnen per onderstaand formulier worden ingediend.
  2. De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk of per e-mail binnen 5 werkdagen bevestigd aan de indiener.
  3. Binnen twee weken kunt u een schriftelijke reactie verwachten. Indien hierin wordt vermeld dat behandeling van de klacht nog niet is afgerond, ontvangt u van ons een indicatie van wanneer wij verwachten uitsluitsel te kunnen geven.
  4. Indiener heeft een beroepsmogelijkheid bij onafhankelijke derde: Ir. J.T. Croes (bereikbaar via: jcroes@tiscali.nl)
  5. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Savvy Training bindend; eventuele consequenties worden door ons snel afgehandeld.
  6. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld
  7. Deze klacht, inclusief diens afhandeling zal worden geregistreerd en voor een duur van 2 jaar worden bewaard.

Savvy contact info

Savvy Amsterdam

Desiree Ruijgrok
Verdistraat 6
1077 GK Amsterdam
+31 6 51 57 97 13
desiree@savvytraining.nl

Savvy Breda

Helen Brusselers
Nieuw Wolfslaarlaan 1
4854 EA Breda
+31 6 51 28 75 66
helen@savvytraining.nl

Savvy Eindhoven

Judith Jacobs
Bosstraat 59
5553 CK Valkenswaard
+31 6 50 82 05 81
judith@savvytraining.nl

Savvy Haarlem

Bernadette Deitmers
Beelslaan 1
2012 PK Haarlem
+31 6 15 06 17 72
bernadette@savvytraining.nl

Back to Top